Seleccionar página
Verónica Vicente 
vero@veronicavicente.es
+34 617174588
Galería La Gran
www.lagran.eu
 

 

__
Este proxecto foi cofinanciado nun 80% polo Fondo Social Europeo con cargo ó programa operativo FSE Galicia 2014-2020 a través o Programa Para a Promoción do Emprego  Autónomo ( TR341D ).
Obxectivo temático OT8: Promover a sustentibilidade e a calidade do emprego.
Prioridade de investimento PI.8.3: Promover o traballo por conta propia, o espírito empresarial e a creación de empresas, incluíndo PEMES e microempresas emprendedoras.
Obxectivo Específico OE.8.3.1: Aumentar as competencias emprendedoras e incrementar o número de empresas e iniciativas de traballo por conta propia sustentables creadas, facilitando o seu financiamento mellorando a calidade e eficiencia dos servizos de apoio e de consolidación.
Campo de intervención CI. 104: Traballo por conta propia, espírito emprendedor e creación de empresas, incuiídas as microempresas e as peme innovadoras.
Liña de actuación 114: Axudas á promoción de emprego autónomo.
Obxetivo do beneficiario: Acadar financiación necesaria para emprender a actividade.
Resultados acadados: Gracias a cofinanciación do FSE a través do Programa Para a Promoción do Emprego Autónomo acadouse o 100% da financiación necesaria para emprender a actividade.